Regulamin promocji

Regulamin promocji “Opinia z nagrodą”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji “Opinia z nagrodą” (dalej: “Promocja”) jest firma SmallSite Krzysztof Skrzypek, z siedzibą w Katowicach, ul. Reymonta 2/12, NIP: 9542648481.
 2. Promocja jest dobrowolna i nieodpłatna.
 3. Promocja trwa od 1 września 2023 do 1 września 2024 roku.

§2. Uczestnictwo w Promocji

 1. Uczestnikiem promocji może być każdy klient sklepu internetowego CzasDuszy.pl
 2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest dodanie opinii oraz minimum jednego zdjęcia zakupionego produktu w serwisie CzasDuszy.pl.
 3. Opinia oraz zdjęcie powinny być zgodne z rzeczywistością i nie naruszać praw osób trzecich.

§3. Zasady Promocji

 1. Za dodanie opinii wraz ze zdjęciem zakupionego produktu, Uczestnik otrzymuje bon o wartości 25 PLN do wykorzystania przy kolejnych zakupach.
 2. Bon nie łączy się z innymi promocjami oraz bonami.
 3. Bon jest ważny przez [30 dni] od daty wystawienia.
 4. Bon można wykorzystać wyłącznie w sklepie internetowym CzasDuszy.pl.

§4. Prawa do przesłanych materiałów

 1. Przesyłając opinię i zdjęcie, Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z przesłanego materiału w celach marketingowych i promocyjnych, w tym w szczególności do publikowania materiału na stronie internetowej sklepu oraz w mediach społecznościowych.
 2. Uczestnik oświadcza, że jest autorem przesłanego materiału i posiada do niego wszystkie prawa.

§5. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Promocji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
  Instagram Facebook